Personalesikkerhed
  Nye teknologier
  Pleje af værktøjer
  Moderne Mopper
  Grøn rengøring
  Mold kontrol
  KontaktGrøn rengøring

Grøn rengøring er et modeord i rengøringsbranchen. Der er en masse information om miljøvenlige rengøringsprodukter og principper, men det hele kommer ned til at skabe et sundt arbejdsmiljø for dine kunder og dine medarbejdere. Så hvad betyder det?

Det er bevist, at traditionelle rengøringsmetoder og produkter kan have potentielt negative virkninger på dit helbred. Men hvad er disse virkninger? Hvilke risici er der for din krop? For at forstå behovet for grøn rengøring skal du vide, hvorfor det er nødvendigt. Efterhånden som videnskabelige data bliver mere og mere tilgængelige, lærer vi mere og mere hver dag om de skadelige virkninger af mange kemikalier på den menneskelige krop.

De sundhedsmæssige konsekvenser kan opdeles i to grupper: akut og kronisk. Akutte virkninger opstår som følge af en enkelt begivenhed og kan forårsage alvorlige helbredsproblemer, op til døden.

Eksempler på sådanne tilfælde omfatter:

Blindhed på grund af øjenkontakt med visse kemikalier, såsom syrerensere, hvilket fører til midlertidig eller permanent skade på øjnene.
Forgiftning som følge af indtagelse eller absorption af giftige kemikalier i huden, hvilket fører til en lang række sundhedsmæssige problemer, herunder hovedpine, kvalme, maveproblemer og endda død.
Øjen - og hudforbrændinger forårsaget af kemisk kontakt eller blanding af uforenelige kemikalier.
Frostbite fra nogle aerosolprodukter.

Kroniske helbredseffekter er dem, der udvikler sig over tid som følge af gentagen eksponering. Disse typer effekter er ofte vanskelige at bestemme, fordi de udvikler sig langsomt ved langvarig eksponering. Eksempler på sådanne sundhedsmæssige virkninger omfatter::

Reproduktive lidelser, herunder fødselsdefekter.
Kræft.
Luftvejssygdomme.
Forstyrrelser i det endokrine system.
Kemisk sensibilisering, hvilket fører til et fald i resistens over for eksponering i fremtiden.
Allergiske reaktioner, herunder nysen, hvæsende vejrtrækning, nældefeber, hudirritation og overfølsomhed.
Forstyrrelser i centralnervesystemet.

Nogle typer eksponering kan føre til både akutte og kroniske reaktioner, herunder hud-og øjenirritation, nyre-og leverskader og lidelser i centralnervesystemet. Disse virkninger kan være permanente og svækkende.

Hvordan udsættes folk for disse kemikalier?

De fleste akutte helbredsproblemer vedrører dine medarbejdere mere. Daglig brug og tæt fysisk kontakt med rengøringsmidler sætter dine rengøringsmidler i større risiko for "ulykker". Indånding af dampe, hudabsorption og indtagelse er mere sandsynlige risici for dine rengøringsprodukter. Forkert mærkede eller umærkede beholdere kan føre til forkert blanding af kemikalier. Hvis kemikalier opbevares eller bruges i nærheden af mad, er der risiko for eksponering for dem. Uegnet udstyr eller doseringsmetoder kan føre til eksponering samt eksponering under rengøring af kemiske spild. Måske er den største risiko forbundet med forkert træning. Manglen på viden om kemikalier og de risici, der er forbundet med dem, sætter brugeren i en sårbar position.

Hvilke risici er der for dine kunder? Forkert brug af kemikalier og dårlig vedligeholdelsespraksis kan føre til det, der er kendt som Sick Building syndrome (SBS). Der er flere ikke-relaterede årsager til SBS, såsom dårlig ventilation, fugtproblemer, skimmel og kunstig belysning, for blot at nævne nogle få. Kemisk forurening og store mængder støv kan bidrage til disse problemer, der fører til dette syndrom. Parfume i rengøringskemikalier kan også være syndere. Normalt er det en kombination af flere af disse faktorer, fjernelse af så mange af dem som muligt vil bidrage til at skabe et sundere miljø.

Symptomer på SBS omfatter:

Irritation af øjne, næse og hals
Hudirritation.
Neurotoksiske symptomer, herunder hovedpine, sløvhed, mental og fysisk træthed, koncentrationsbesvær, svimmelhed og opkastning.
Overfølsomhed, der fører til løbende næse, vandige øjne og astmatiske symptomer.

Korrekt brug af miljøvenlige rengøringsmidler, udstyr og metoder hjælper med at reducere virkningen af skadelige kemikalier. Grønne rengøringskemikalier erstatter de farlige ingredienser, der traditionelt findes i mange rengøringskemikalier, og undgår brugen af kræftfremkaldende stoffer, fosfater, farvestoffer, smagsstoffer og andre uønskede ingredienser.